Batteriguide

Høreapparatbatterier inneholder ikke kvikksølv og er av typen sink-air.

Batterier med ekstra lang driftstid.

Et høreapparat trenger batterier, som er laget for høreapparater.
Det finnes fem ulike størrelser.
10, 13, 312, 675 og 675P der "P" står for implantat.

Har du batterier fra før, har du kanskje sett en bokstav foran tallet. 
Bokstaven varierer fra merke til merke.
Kjøper du batterier med samme tall, blir det garantert riktig!
Du kan også se det på at fargekoden er lik.

 

10     = gul
13     = oransje
312   = brun
675   = mørk blå
675P = lys blå

Høreapparatbatterier holder driften på topp helt til det er tomt for strøm. Når batteriet er oppbrukt, varsler som regel apparatene dine med en pipelyd.
Bytt batteri ogdu er i gang igjen!
Gjenvinn det gamle batteriet via kommunens gjenvinningssystem for gamle batterier.

Fakta.
Zink-air hørbatterier har meget lang holdbarhet. Når du skal bruke et sieank-luftbatteri, må du fjerne teipen over de små hullene på batteriet for å slippe inn luft. Dette "starter" batteriene. Høreapparatbatteriet sørger deretter for strømproduksjon på et konstant nivå, noe som er perfekt for et høreapparat, som trenger jevn tilførsel av strøm i en lengre periode. Denne typen batterier passer ikke til utstyr som krever toppeffekt i korte perioder, for eksempel et kamera. Der bruker man andre typer batterier.

· Batteriets levetid reduseres i omgivelser med mye støy. I digitale høreapparater med automatisk støyreduksjon kan batteriets levetid reduseres med 30–40 prosent når du befinner deg i støyende omgivelser.

· Tilbehør, for eksempel fjernkontroller og trådløse enheter, kan redusere batteriets levetid.

· Den gjennomsnittlige batterilevetiden er 7–14 dager og varierer avhengig av batteristørrelsen, omgivelsene og elektronikken i høreapparatet.

· Åpne batteriluken om natten for å oppnå maksimal brukstid på dine batterier.
· Sett ikke batteriet i høreapparatet umiddelbart etter at du har tatt av teipen. Det kan gå opptil to minutter før batteriet er 100% klart til bruk.

· Oppbevar batteriene i romtemperatur. Unngå å oppbevare batterier på varme steder. Kjøleskap anbefales ikke.

· ElectroNor selger batterier av typen PowerOne og Rayovax EXTRA advaced.

Meny